• نوع قهوه
 • ترکیبی
 • درصد و خاستگاه عربیکا
 • 60 درصد - عربیکای آفریقا و آمریکای لاتین
 • درصد و خاستگاه روبوستا
 • 40 درصد - روبوستای آسیا و آفریقا
 • عطر و طعم
 • فندق برشته - کارامل - میوه های استوایی
 • میزان تلخی و ترشی
 • تلخ
 • میزان کافئین
 • زیاد
 • زمان مناسب مصرف
 • صبح - نیم روز - پیش از ورزش