• نوع قهوه
 • ترکیبی
 • درصد و خاستگاه عربیکا
 • 30 درصد - عربیکای آفریقا
 • درصد و خاستگاه روبوستا
 • 70 درصد - روبوستای آفریقا و آمریکای لاتین
 • عطر و طعم
 • شکلات تلخ – گیاهان آفریقایی
 • میزان تلخی و ترشی
 • تلخ زیاد
 • میزان کافئین
 • زیاد
 • زمان مناسب مصرف
 • صبح - نیم روز - پیش از ورزش